Lazer ışını kesim yapılacak malzeme üzerine dik gelecek şekilde odaklanır.

Lazer ışını kesim yapılacak malzeme üzerine dik gelecek şekilde odaklanır. Lazer odak merceği ve kesilecek malzeme arasında yer alan kesme başlığından yardımcı gaz verilerek kesme işlemi gerçekleşir. Lazer ışığı ve yardımcı gaz, odaklanan bölgedeki kısmı eriterek kesme işlemini gerçekleştirir. Kesim sırasında oluşan ısı nedeni ile kesilecek malzeme eriyik hale gelir. Bu ergimeye lazerle kesim denilmektedir. Lazer ışığı, kesim işlemi sırasında ısı kaynağı vazifesi görür.

Malzeme kalınlığı arttıkça lazer ışığının malzeme üzerine yaptığı açı dikliğini kaybederek hafif eğimli hale gelir. Kesim sonrası oluşan cüruf ve yüzey pürüzlüğü malzeme yapısı ve kesim parametreleri ile doğru orantılıdır. Lazerin gücü, odak konumu ve yardımcı gaz basıncı süprüntü yüksekliğini etkileyen parametrelerdir.

Lazer kesim malzemenin ergitilmesi ile gerçekleşir. Lazer ışığı ve malzemenin ilk temasında ön ısınma oluşur. Isınma malzeme içine doğru ilerler ve malzemenin üst kısmında erime meydana gelir. Eriyen kısımlar malzemenin akışkan hale gelmesini ve ayrılmasını sağlar.
Ferforje Kesim Kataloğumuzdan detaylı inceleyebilirsiniz.
Dekor Lazer Kesim Kataloğumuzu inceleyebilirsiniz.